1. Bevezetés 
Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. 
Egyrészről a Showtime Systems Kft.-re mint eladóra és szolgáltatóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a Showtime Systems Kft.-től árut vagy szolgáltatást 
vásárlóra, illetve a https://www. showtimesystems.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő a 
2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés. 3) pontja alapján fogyasztónak minősül. 

Eladó adatai: 
cégnév: Showtime Systems Kft. 
cég székhelye: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 80. Magyarország - HU
Eladó email címe: info@showtimesystems.hu
Nyilvántartásba-vételi szerv: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai szám: 26532028-6203-113-12
Belföldi ( magyar ) adószám : 26532028-1-12 
EU egyedi azonosító: HUOCCSZ.12-09-010349

A Felek közötti szerződés és az ÁSzF nyelve: Magyar, a többi nyelvre lefordított változat tájékoztató jellegű. A jelen ÁSzF 2018.09.24-től érvényesek 
Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem 
alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával
 írásban lehet kikötni. Vevő az Üzletben és a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja.
 Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. 
szállítási szerződés jön létre.

Tárhely szolgáltató: 
Cégnév: NLG-System Bt.
Székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26 
Tel.: +36 27 502 450 
E-mail: info@nlgsys.net2. A Honlap használata, rendelés 
A Honlapon történő megrendelés feltétele Vevő érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezés. 
A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, 
nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, 
Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.
A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék 
részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő
 bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók,
illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett szereplő összegben kifejezveAkciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg 
a kedvezményes ár felett. Vevő a megrendelni kívánt termékeket a "Kosárba" ikonnal helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). 
A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható. 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége: 
Megrendelés esetén Vevő megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. 
Az adatbeviteli hibák javítására a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomása előtt van lehetősége. 
Amennyiben Vevő megrendelés után észlel hibát, azt Eladónak e-mailben, vagy telefonon jelezheti. 

Visszaigazolás: 
A "Megrendelés elküldése" ikonra kattintva Vevő megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésről. 
Eladó a rendelést e-mailben, vagy telefonon jelenti készre Vevőnek. 
Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, 
vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, 
és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Vevőnek. 
Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, 
Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Eladó jogosult előleget kérni Vevőtől azon termékekre, 
amelyeket kifejezetten Vevő rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart. 3. Fizetés, szállítás 
Vevő a következő fizetési módok közül választhat: utánvét, Eladó bankszámlájára történő előre utalás, bankkártyás fizetés interneten, 
fizetés PayPal számlára. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem 
egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől. 
A kiszállítást Magyarországon a GLS Hungary Kft., illetve 40 kg-ot meghaladó csomagok esetében az Express One Hungary Kft. végzi, 
de Eladó megbízhat harmadik céget is (továbbiakban: Szállítmányozó). A küldemény csomagszámát Vevő telefonon kérheti ki Eladótól, 
ennek alapján követheti nyomon a küldemény hollétét Szállítmányozó weboldalán (http://connect.gls-hungary.com/index.php). 
Vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, 
ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele. 
Az átvételre Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult. 
A kiszállítás várható napjáról és időpontjáról Vevő Szállítmányozóval utóbbi ügyfélszolgálati telefonszámán tud egyeztetni (36 1) 802-0265. 
A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, 
ezért Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint
a) megtagadni az átvételt,
b) kárjegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. 
Vevő bármilyen sérülést köteles Eladónak haladéktalanul írásban, vagy telefonon jelenteni. 

Futárral történő szállítás esetén a házhozszállítás díja 990.- Ft az ország egész területére. 
Egyéb szállítási módokról a Honlap Vásárlási útmutató menüpontja alatt értesülhet a Vevő. 15 000.- Ft feletti rendelés esetén 
a kiszállítás ingyenes a csomag méretétől és súlyától függetlenül! 
A megrendelt árut utánvét esetén nem szükséges személyesen átvenni, átutalás esetén a megrendelt terméke(ke)t csak a Vevő veheti át, 
illetve a megrendelés során a "Megjegyzés" rovatba feltüntetett személy. 


4. Elállás joga 
Az 2014. június 13-tól életbe lépett 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére
történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül 
indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 
A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. 
A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő 
tizennegyedik munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, 
így például a terméket küldeményként feladja. Eladó köteles Vevő által megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, 
de Eladó jogosult Vevő által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, 
vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű 
használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

Vevő a következő esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát:
 • a termék a személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő.
 • a termék a vásárló igényei szerint lettek személyre szabva, ide tartozik a méteráru is (méretre vágható kábelek, láncok, stb.)
 • a termék higiéniai okoknál fogva nem megfelelő, pl.: használatba vett fúvós hangszer, fúvóka, szájharmonika, 
  fülhallgató, valamint olyan ruházati termékek (cipők és ruházat), amelyek csomagolását megbontották, használatba vették. 
  Idetartoznak: a fehér neműk, törölközők, zoknik, kesztyűk, cipők, stb. (Ezeket csakis kizárólag abban az esetben lehet visszaküldeni, 
  amennyiben azok ki-/felpróbálása otthoni, tiszta környezetben történt, s nem került használatba az adott termék.
  ​a termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következő termékek esetében: CD-k, DVD-k, szoftverek, 
  szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve húrok, pengetők, dobverők, 
  cintányérok, karbantartó eszközök, amelyek használatbavétele megtörtént.​
  
nem minősül fogyasztónak (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy - Ptk. 685.§ d) pont)


5. 30 napos visszavásárlási garancia 
A 4. pontban részletezett elállási jogot Eladó 30 naptári napra hosszabbítja meg abban az esetben, ha Vevő a terméket az átvételtől számított 30. 
naptári napon belül visszajuttatja Eladó által meghatározott címre, eredeti csomagolásban, továbbértékesítésre alkalmas állapotban, 
a használat látható nyomai nélkül szolgáltatja vissza. Ezen kritériumnak meg nem felelés esetén Eladó az értékcsökkenéssel arányos kártérítésre 
jogosult a visszafizetendő vételárból. Vevő nem élhet a 30 napos visszavásárlási garanciával abban az esetben, ha Eladó a terméket 
Vevő külön kérésére szerezte be, tehát egyébként készleten nem tartja. 6. Jótállás 
Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 12 hónap jótállást vállal.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető 
jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, 
feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). 
A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Amennyiben a jótállás kérése helytálló, Vevő kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Eladónak készlethiány miatt nem áll 
módjában a termék cseréje a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, 
ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.
Amennyiben Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét 
Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállási igény a jótállási jegy, vagy a Showtime Systems Kft. által kiállított számla másolatának, illetve a garanciális / 
reklamációs adatlap bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. 
A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége Vevő-t terheli.

Reklamáció esetén:
A reklamációját a termék szervizközpontunkba való beérkezése után fogjuk elindítani. Miután szakembereink megvizsgálják a visszaküldött terméket, 
eldöntik, hogy javítsák, vagy kicserélik-e (függően a meghibásodástól). 

A következő lépéseket kérjük megtenni: 
1. Nyomtassa ki, illetve töltse ki a "Garanciális/ reklamációs adatlap"-ot és küldje el a szerviz@showtimesystems.hu címre. 
Szerkeszthető Open Document formátumú dokumentum
Nyomtatható PDF formátumú dokumentum
2. A Showtime Systems reklamációs központja visszaigazolja kérelmét és e-mailben jelzi az ügyintézés számát.
3. Csomagolja vissza a terméket a lehető legjobban.
4. A csomagba rakja bele a számla kinyomtatott másolatát, valamint a kinyomtatott reklamációs adatlapot. Amennyiben ezt nem teszi meg,
így a folyamat lelassulhat, ugyanis a beérkezett termék beazonosítása megnehezedik.
5. A csomagot egy futár segítségével küldje vissza az alábbi címre: 
Showtime Systems Kft. - reklamáció
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 80. 

Jótállási igény nem érvényesíthető:
a) Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén
b) Karbantartási - tisztítási munkák esetén.
c) Nem a Showtime Systems szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra. 


7. Kellékszavatosság 
Hibás teljesítés esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, 
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni.
Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül 
Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását 
vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról Vevő egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, 
ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 
közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vevő nyújtotta. 
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 


8. 36 hónapos szavatosság 
A 7. pontban részletezett kétéves szavatosságot Eladó 36 hónapra hosszabbítja meg minden 10.000.- forint feletti árú tartós fogyasztási cikkre, 
pl.: pengetős-, billentyűs hangszerekre, hangtechnikai eszközökre. 

9. Termékszavatosság 
Vevő a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, 
a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Vevő e jogosultságát elveszti.
Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vevő nem érvényesíthet. 


10. Visszaküldés 
Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, 30 napos visszavételi garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), 
az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, 
a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. 
A termék szállítási költsége elállás, 30 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Vevő-t terheli. 
Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet, valamint a ''vásárlástól való elállás'' oldalon feltüntetett formanyomtatványt.
 A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal (GLS, DHL) küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

Elállás és 30 napos pénz-visszafizetési garancia esetén a terméket erre a címre kell eljuttatni:
Showtime Systems Kft. - elállás
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 80.11. Tulajdonjog fenntartása 
A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. 
Ez idő alatt Vevő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát. 12. Személyes adatok védelme 
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. 
Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, 
hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, 
az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél 
Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, 
továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.
Megjegyzés: 
A www.arukereso.hu ( Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) 
Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, 
illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. 
Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. 
Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. 

13. Adatkezelési nyilatkozat 
A nyilatkozat szövegének eléréséhez kattintson IDE . 


14. Hírlevél 
Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. 
Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. 
Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. 
Vevő a hírlevél szolgáltatás tematikai tárgyát szabadon módosíthatja, vagy le is iratkozhat róla. 15. Jogorvoslat 
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni: 
Levelezési cím: Showtime Systems Kft. 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 80. 
Telefonszám: (36)30-507-79-80 
Email cím: panasz@showtimesystems.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Olyan jogviták esetén, ahol Vevő és Eladó nem találnak megoldást, Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület:
Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. fsz. 4.
tel: 32/520-860, fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu
honlap: www.bekeltetes-nograd.hu
Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
Eladó kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. 

Vevő jogosult a felmerült jogvitáját az EU online vitarendezési fórumán keresztül intézni. 
(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU) 

Bővebben az online vitarendezésről itt olvashat: www.showtimesystems.hu/online-vitarendezes
A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, 
Eladó ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.